Zapraszamy do zapoznania się ze strategią ESG Grupy CIECH – działaniami i konkretnymi celami, które będą stanowić nasz wkład w budowę bardziej zrównoważonego świata.

Prezentujemy zarówno nasze ambitne zobowiązania, jak i fakty na temat wpływu naszych produktów na realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Slider

Nasze zobowiązania

img23
Przyśpieszamy na drodze do neutralności klimatycznej

Dowiedz się więcej

View more
img23
Rośniemy bez zwiększania zużycia energii

Dowiedz się więcej

View more
img23
Gospodarka obiegu zamkniętego naszą kluczową dźwignią efektywności

Dowiedz się więcej

View more
img23
Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Dowiedz się więcej

View more
img23
Chcemy być miejscem rozwoju zróżnicowanych talentów

Dowiedz się więcej

View more
img23
Jesteśmy odpowiedzialną częścią lokalnych społeczności

Dowiedz się więcej

View more
img23
Współpracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju z naszymi klientami i dostawcami

Dowiedz się więcej

View more
img23
Zyskujemy wiarygodność spełniając obietnice

Dowiedz się więcej

View more

Przyśpieszamy na drodze do neutralności klimatycznej

Nasze zobowiązania dla środowiska

Przykładowe cele:

 • 2026 - obniżenie emisji CO2 o 33 proc. (vs 2019)
 • 2033 – wyeliminowanie węgla w procesach produkcyjnych
 • 2040 – osiągniecie neutralności klimatycznej.

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 1 to „Przyspieszenie dekarbonizacji”, które zakłada obniżenie emisji CO2 przez Grupę o 33% w stosunku do roku bazowego 2019, całkowite odejście od produkcji energii z węgla do roku 2033 oraz neutralność klimatyczną do roku 2040.

Osiągniemy to poprzez wykorzystanie zakładów termicznego przetwarzania odpadów jako źródła energii w zakładach produkcyjnych w Polsce (obecnie takie źródło funkcjonuje już w zakładzie w Niemczech), zastosowanie gazu jako paliwa zastępującego węgiel energetyczny oraz wiele mniejszych inicjatyw zwiększających efektywność wykorzystania energii oraz surowców, a także poprawiających efektywność procesów produkcyjnych.

Rozwijamy także własne, innowacyjne technologie, takie jak zatężanie i zawracanie dwutlenku węgla w procesie produkcji sody (link do informacji prasowej o sodzie) Całkowit aneutralnośc klimatyczna będzie wymagała zastosowania technologii, które jeszcze obecnie nie działają na skalę przemysłową, takich jak wykorzystanie paliwa wodorowego, małe reaktory jądrowe, wysokowydajne baterie, wychwyt i składowanie dwutlenku węgla i inne.

Rośniemy bez zwiększania zużycia energii

Nasze zobowiązania dla środowiska
 • Wykorzystanie gazu jako paliwa energetycznego (dwie inwestycje do 2026 roku)
 • Modernizacje w obszarze produkcji energetyki (obniżenie emisji o ok. 70 tys. ton CO2 rocznie)
 • Modernizacja floty transportowej (obniżenie emisji o ok. 50 tys. ton CO2 rocznie)

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 2 to systematyczne zmniejszanie, w ujęciu rocznym, ilości energii potrzebnej do produkcji naszych wyrobów.

Do czasu aż będziemy w stanie pozyskiwać całkowicie odnawialną i czystą energię, zmniejszenie energochłonności naszej produkcji będzie ważnym elementem obniżania naszego wpływu na środowisko naturalne.

To nie tylko wykorzystanie najbardziej efektywnych dostępnych technologii, wymiana floty samochodowej, stosowanie przyjaznych środowisku środków transportu (intermodal) czy wymiana oświetlenia na energooszczędne we wszystkich zakładach Grupy, ale także szereg mniejszych inicjatyw w częściach produkcyjnych wszystkich naszych biznesów.

Gospodarka obiegu zamkniętego naszą kluczową dźwignią efektywności

Nasze zobowiązania dla środowiska

Przykładowe cele:

 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii wychwytu i zawracania CO2 w procesie produkcji sody
 • Odpowiedzialne gospodarowanie wodą – strategie działania dla wszystkich biznesów
 • Powtórne wykorzystanie odpadów produkcyjnych (szkło) i surowców pochodzenia roślinnego

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 3 to ochrona zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego.

Będziemy systematycznie zmniejszać użycie wody w procesach produkcyjnych, wprowadzać rozwiązania pozwalające na większe wykorzystanie odpadów produkcyjnych w procesie wytwarzania sody i soli, stłuczki szklanej w produkcji krzemianów i opakowań, a także produkowanie pianek poliuretanowych z surowców odzyskiwanych lub pochodzenia naturalnego.

Dodatkowo, wspólnie z klientami, Grupa będzie zwiększać udział opakowań przyjaznych środowisku i podlegających recyklingowi.

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Nasze zobowiązania dla społeczeństwa

Przykładowe cele:

 • Zero wypadków na terenach zakładów Grupy
 • Włączenie celów związanych z bezpieczeństwem do oceny menadżerów
 • Nowe plany i standardy bezpieczeństwa dla zakładów Grupy

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 4 to „zero wypadków” na terenie zakładów produkcyjnych Grupy.

To brak tolerancji dla łamania zasad bezpieczeństwa, szkolenia i rozwój kompetencji pracowników i podwykonawców Grupy, zwiększających bezpieczeństwo wszystkich procesów biznesowych w Grupie.

Realizację tego celu wesprze wykorzystanie najnowszych technologii monitorowania instalacji. Poziom bezpieczeństwa zakładów jest kluczową składową oceny menadżerów.

Chcemy być miejscem rozwoju zróżnicowanych talentów

Nasze zobowiązania dla społeczeństwa

Przykładowe cele:

 • 35-proc. udział kobiet na stanowiskach wyższego i średniego szczebla do 2030
 • Eliminacja różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach do 2030 roku
 • Wprowadzenie programu sukcesji zawodowej (do 2024 roku) i celów dla wszystkich menadżerów w Grupie (do 2023 roku)

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 5 to CIECH jako miejsce najlepsze dla rozwoju talentów swoich pracowników, opierające się na zróżnicowanych zespołach, wynagradzające za realizowane cele.

Wierzymy, że zróżnicowane zespoły dzięki mnogości punktów widzenia osiągają lepsze rezultaty, dlatego naszym celem m.in. jest przyciągnięcie do naszej firmy większej liczby kobiet i zapewnienie im możliwości do pełnej realizacji ich potencjału rozwojowego.

Chcemy by doprowadziło to m.in. do naturalnego wzrostu udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich do co najmniej 35% w 2030 roku.

Jesteśmy odpowiedzialną częścią lokalnych społeczności

Nasze zobowiązania dla społeczeństwa

Przykładowe cele:

 • Wzmocnienie dialogu i współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi
 • Programy promujące edukację i wsparcie dla uczącej się młodzieży
 • Przygotowanie strategii „Dobry Sąsiad” – poprawa jakości życia w sąsiedztwie zakładów we współpracy z lokalnymi społecznościami

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 6 to pozycja „dobrego sąsiada” dla społeczności lokalnych w miejscach gdzie prowadzimy swoją działalność.

Chcemy jeszcze bliżej współpracować z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami na rzecz polepszania jakości ich życia.

W tym celu zamierzamy aktywizować wolontariat pracowniczy na rzecz lokalnych inicjatyw, a także wspierać przedsięwzięcia ważne społecznie w bezpośrednim otoczeniu naszych zakładów produkcyjnych.

Współpracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju z naszymi klientami i dostawcami

Nasze zobowiązania ład korporacyjny

Przykładowe cele:

 • Wprowadzenie Kodeksu Postępowania Grupy CIECH
 • Wprowadzenie Kodeksu Partnera Biznesowego Grupy CIECH, nowa procedura zakupowa uwzględniająca ocenę dostawców wg standardów ESG
 • Włączenie celów ESG do oceny okresowej i celów rocznych menadżerów.

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 7 dotyczy naszych partnerów biznesowych. Chcemy współpracować z tymi, którzy podzielają nasze wartości i dzięki temu pomagają nam w realizowaniu idei zrównoważonego rozwoju.

Nasz Kodeks Postępowania Grupy CIECH i Kodeks Partnera Biznesowego Grupy CIECH, o którego akceptację prosimy zarówno pracowników jak i naszych dostawców i usługodawców określa podstawowe zasady w zakresie przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz etyki prowadzenia działalności gospodarczej,

Zyskujemy wiarygodność spełniając obietnice

Nasze zobowiązania ład korporacyjny

Przykładowe cele:

 • Raportowanie zgodne z GRI, wykorzystanie platform komunikacji w raportowaniu do klientów (Ecovadis)
 • Raportowanie emisji i celów klimatycznych zgodne z najlepszymi standardami światowymi
 • Norma ISO14001 we wszystkich zakładach Grupy

Które z celów UNSDGs realizujemy tym zobowiązaniem

Zobowiązanie nr 8 to wzmacnianie wiarygodności Grupy poprzez otwarte raportowanie i informowanie o osiągnięciach CIECH w obszarze zrównoważonego rozwoju - na bazie najlepszych i najbardziej uznanych systemów sprawozdawczości.

To m.in. przynależność do UNGC, wprowadzenie niniejszej strategii z przejrzystym system raportowania postępów i realizacji celów, a także określanie na jej bazie zadań dla kadry zarządczej.

Cele UNSDGs

Mogliście nigdy nie słyszeć o niektórych naszych produktach, ale one są wszędzie dookoła i są niezbędne by Świat stał się lepszy.
Ok. 88% naszych przychodów pochodzi z produktów i materiałów, których końcowe zastosowanie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zobowiązania

Sprawdź jak nasze zobowiazania będą wspomagać realizację celów UNSDGs

Nasze produkty

Kliknij na segment by dowiedzieć się więcej o naszych produktach i ich wpływie na realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Soda Kalcynowana (Na2CO3)

 • 48%
 • Przychodów Grupy
 • Trend przychodów
 • STABILNE

Jesteśmy drugim największym producentem w Europie
Obecnie produkujemy sodę kalcynowaną w Inowrocławiu, Janikowie i Stassfurcie
Moce produkcyjne: do 2,6 mln ton rocznie*

Czytaj więcej

SOBIC i Sorbeco
(Wodorowęglan Sodu - NaHCO3)

 • 6%
 • Przychodów Grupy
 • Trend przychodów
 • ROSNĄCE

Jesteśmy drugim największym producentem sody oczyszczonej w Europie
Wytwarzamy ją w Inowrocławiu i supernowoczesnym zakładzie w Stassfurcie
Możliwości produkcyjne: do 200 tys. ton rocznie

Czytaj więcej

Sól (NaCl)

 • 6%
 • Przychodów Grupy
 • Trend przychodów
 • ROSNĄCE

Produkowana obecnie w Janikowie (produkcja do ponad 500 tys. ton rocznie).
Kończy się budowa supernowoczesnego zakładu w Stassfurcie (moce: 460 tys. ton rocznie)

Czytaj więcej

Inne produkty w segmencie sodowym

 • 9%
 • Przychodów Grupy
 • Trend przychodów
 • ROSNĄCE

Chlorek Wapnia (CaCl2)
Hopkalit
Energia elektryczna i usługi systemowe

Czytaj więcej

Środki ochrony roślin i rozwiązania rynkowe

 • 12%
 • Przychodów Grupy
 • Trend przychodów
 • Rosnące

Intensywne R&D – ok. 30 mln PLN nakładów inwestycyjnych rocznie
Zapewniamy rozwiązania usprawniające i rozwijające rynek (konektory, digitalizacja i automatyzacje itp.)

Czytaj więcej

Halvetic (BGT) – przełomowa technologia CIECH dla rolnictwa

Odpowiedź CIECH na wyzwania związane z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu
Łączy troskę o środowisko naturalne z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa
CIECH jest pierwszą firmą, która wprowadzi tę technologię na światowy rynek

Czytaj więcej

Wysokiej jakości maski ochronne (FFP2/FFP3)

 • Start produkcji w grudniu 2020
 • Trend przychodów
 • ROSNĄCE

Produkowane w Bydgoszczy w ramach BU Pianki, z krajowych materiałów
Roczne możliwości produkcyjne: 10 mln sztuk

Czytaj więcej

Raport niefinansowy

Kontakt